ללמד כל אדם

כך נפתחת מסכת אבות ( א , א : ( משה קיבל תורה מסיני , ומסרה ליהושע , ויהושע לזקנים , וזקנים לנביאים , ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה . והן אמרו שלושה דברים : היו מתונים בדין , והעמידו תלמידים הרבה , ועשו סייג לתורה . על משנה זו מובא המדרש הבא ( אבות דרבי נתן , נוסח א , פרק ג : ( והעמידו תלמידים הרבה - שבית שמאי אומרים : אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר . ובית הלל אומרים : לכל אדם ישנה . שהרבה פושעים היו בהם בישראל , ונתקרבו לתלמוד תורה , ויצאו מהם צדיקים וחסידים וכשרים . זכות ניתנה לנו להיות מבני הלל - ללמד כל אדם , גם אם מדובר בעני , בשאינו מיוחס או בפושע .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)