דרישות גבוהות

לרוב , הדינמיקה האנושית בעבודה עם תלמיד שכושל ומתקשה היא להוריד את הרף . הפער הגדול בין הנקודה שבה הוא מצוי לבין הנקודה שבה מצויים בני גילו מרתיע לרוב , ועל כן מקובל לגשר על הפער ולהוריד את הרף אל מקומו של התלמיד המתקשה . אנו בוחרים לעשות את הדרך ההפוכה : במקום להוריד את הרף הנורמטיבי אל המקום שבו מצוי התלמיד , אנו מתעקשים להעלות את התלמיד אל מתחם הרף הנורמטיבי . אנו נוהגים כך מתוך אמונה גדולה . אנו מאמינים שאין דבר פגום בגנום של תלמידינו ואין זה הכרח שהם ייוותרו בתחתית בעוד חבריהם שועטים קדימה . אנו מאמינים שבעבודה נכונה עמם , הם ידביקו את הפער וישתלבו בתחום הנורמטיבי של החברה . אנו מאמינים בזכות שלהם לקבל הזדמנות אמיתית לעמוד ברף המקובל ובחובה הערכית שלנו להעניק להם את ההזדמנות הזו . אנו נוהגים כך גם משום שזו הכנה פרקטית לחיים ה " אמיתיים . " אם רצוננו הוא שהתלמידים שלנו ישתלבו בחברה הנורמטיבית , יש לדרוש מהם את שנדרש בה . כל ההנחות , הוויתורים והירידה למטה לא באמת עוזרים להם . להפך , הם רק מותירים אותם במקום הנמוך והחלש שבו הם מצויים ממילא . הרי הם יגיעו יום אחד לחיים ה " אמיתיים , ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)