613 הזדמנויות

במסורת היהודית השתרשה התפיסה שביהדות יש 613 מצוות - תרי " ג בגימטרייה . על פניו דומה שהמצוות הן אוסף של כללים שסוגרים על האדם , 613 חוקים אשר טווים לאדם גבולות צרים . הרמב " ם מתייחס למצוות מעט אחרת . הוא מדבר על תרי " ג מצוות כתרי " ג הזדמנויות . דווקא הכללים והגבולות מהווים גם הזדמנויות . על פי תפיסתו של הרמב " ם , המספר הגדול של המצוות , החוקים והגבולות נועד לאפשר לכל אדם למצוא את הכלל שבו הוא עומד ; את הגבול שאותו הוא מצליח להציב לעצמו ולעמוד בו ; את המצווה שאותה הוא מצליח לקיים . זה לא " כאב ראש " שנועד להפיל את האדם , אלא הזדמנות נהדרת להצליח ולצמוח . בעיניו , אם יש רק מצווה אחת שהאדם יעשה במלוא לבו ולא למען מטרות זרות , הרי שמקומו בגן עדן מובטח . המספר הגדול , אם כן , לא נועד לצמצם ולהגביל אלא לאפשר ולהרבות את סיכוייו של כל אדם , על פי האמונה היהודית , להגיע לגן עדן . התפיסה האופטימית רלוונטית גם לעבודתנו . אמנם אין 613 כללים וגבולות בבית הספר , אך גם מה שיש לא נועד להוות מעמסה ולהכביד , אלא מהווה הזדמנות . חוויית הצלחה נרכשת רק בהתמודדות מול קושי , בעמידה מול גדר . עמידה בכללים...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)