הרבה יותר מחומר לימודי

התלמידים מחפשים בנו יותר . הרבה יותר מכל חומר , הרבה יותר מכל מבחן , הרבה יותר ממורה . ישנה נטייה לחשוב שהדבר שייתן להם את כל אלה הוא ההשכלה הרחבה שלנו , הגירויים האינטלקטואליים שנייצר להם , הרחבת החומר מעבר למבחן הבגרות , אולם בעיני אין הדבר נמצא שם . לפחות ברובו הוא אינו נמצא שם . מתוך ההבנה שהתלמיד הוא עולם שלם ועשיר , מוטלת עלינו החובה להיות כאלה בעצמנו . החומר העיוני , גם אם נרחיב בו ככל שראשנו משיג - וטוב שכך - הוא עדיין מרכיב מצומצם . גם אם נשכיל לייצר עולם אינטלקטואלי עשיר ומגוון לתלמידים שלנו , הרי שהם מבקשים הרבה יותר מכך . הם מבקשים לפגוש מורה שהוא - עצמו עולם עשיר ושלם ; שיש בו חומר לימודי רחב ויש בו מרכיבים התנהגותיים , רגשיים , ערכיים , התנהלותיים , חברתיים ומוסריים רחבים ומעמיקים ומוצקים . בל נתלה את הרצון שלנו להעשיר ולחזק את התלמידים במידת הידע שיש בנו ושנצליח להעביר להם . זהו רק מרכיב אחד והוא המשני . ככל שאנו - עצמנו נצמח , ככל שנבנה קומות נוספות באישיותנו - שלנו - הרי שהתלמיד יצמח וייבנה גם הוא .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)