אהבה המופיעה בתוך בדידות גדולה

מחשבה אחת עברתני : זו הפעם הראשונה בחיי ראיתי את האמת כפי ששרו עליה משוררים כה רבים , כפי שתיארוה , כפסגת החכמה , הוגי דעות כה רבים . האמת - שהאהבה היא המטרה הסופית והנעלה ביותר אשר אליה ישאף האדם . אותה שעה עמדתי על פשר הסוד העמוק ביותר שעשויות לגלות שירת האדם ומחשבת האדם ואמונתו : האדם נושע על ידי אהבה ובאהבה . נוכחתי לדעת , כי אדם אשר לא נותר לו דבר בעולם הזה , עדיין מסוגל לדעת טעם אושר , ולו לרגע קל , בהתבוננו אל דמות הנפש האהובה עליו . בתוך בדידות אין קץ , כשאדם אינו יכול להתבטא בפעולה של ממש , כשהישגו היחיד עשוי להצטמצם בקבלת עול ייסורים בדרך הנאותה - בדרך מכובדת , במצב כזה יכול אדם לזכות במילוי משאלותיו מתוך הסתכלות אוהבת בדמות הנפשה יקרה לו , אשר הוא נושא בלבבו . זו הפעם הראשונה בחיי הבינותי את פשר המילים : "אשרי המלאכים המתבוננים לעד באהבה אל הוד ותפארת אין קץ " . ( ויקטור פראנקל , האדם מחפש משמעות , דביר , אור יהודה , 2001 עמ ' ( 53 בחרנו להעמיד את האהבה במרכז הווייתנו בבית הספר . זה העוגן אשר ממנו נמתחים כל עבותות המעשה החינוכי . פראנקל מתאר את כוחה של האהבה ברגעי הקטסטרופה ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)