סילויה שנקולבסקי־קרול הציונות הדתית בארגנטינה

לזכר רפאל שנקולבסקי ז"ל יהדות ארצות אמריקה הלטינית בכלל , והתנועה הציונית בהן בפרט , טרם זכו למחקר ממצה על כל ארצות היבשת . בגלל החשיבות המספרית והארגונית של היישוב היהודי יש ביניהן שזכו לתשומת לב מועדפת מצד החוקרים – כך הם המחקרים על ארגנטינה , ברזיל , 1 מקסיקו , אורוגואי וקובה . לעומת זאת , חקר הציונות הדתית באמריקה הלטינית טרם זכה לתשומת לב הראויה לה , ועד עתה ניתן למצוא רק אזכורים צדדיים בעבודות שהתמקדו 2 בציונות בכמה מן הארצות הללו . התייחסות מסוימת ניתן למצוא במחקרים העוסקים בחינוך היהודי במקסיקו ובארגנטינה , מכיוון שהיו ( ושיש ) בארצות הללו בתי ספר השייכים 3 לזרם הציונות הדתית . על ארגנטינה עצמה ראוי לציין שבשנת 1969 התפרסמה סקירה * מאמר זה נכתב על סמך הרצאה בכנס " מאה שנים לתנועה הציונות הדתית , תרס–ב"תשס , "ב" אשר התקיים באוניברסיטת בר אילן בכט"כ–ז" באדר תשס . ( 11-13 . 3 . 2002 ) ב" תודתי נתונה לאורן מאורר , עובד ארכיון המכון לחקר הציונות הדתית באוניברסיטה , על עזרתו הנאמנה . כמו כן אני מודה לשרה המל , ארכיון קיבוץ סעד , ובייחוד ליהודה אל עמי , חבר סעד , על המסמכים שהעמידו לר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן