יעקב צור הרב ד"ר אברהם (אדולף) אלטמן והתנועה הציונית בהונגריה ובמרכז אירופה

מאמר זה עוסק בעיקר ביחסו של הרב אברהם ( אדולף ) אלטמן לתנועה הציונית ובפעילותו הפוליטית במסגרתה , בעיקר ב"מזרחי . " לשם הבנת הרקע לכך יש לסקור תחילה את הפעילות הציונית מאז כינוס הקונגרס הציוני בבאזל ואת התגובות שהתעוררו בעקבותיה ביהדות הונגריה , וכן את מערכת היחסים שבין התנועה הציונית ובין תנועת "המזרחי . " הציונות המדינית בהונגריה אף על פי שאגודות של " חובבי ציון" כבר הוקמו בארצות שונות , וביניהן הונגריה , נפל דבר בישראל בסוף המאה התשע עשרה : הרצל כינס את הקונגרס הציוני הראשון בבאזל , וב 29 באוגוסט 1897 הוקמה באופן רשמי התנועה הציונית . דיוננו יתמקד בראשיתה של התנועה הציונית המודרנית ובכינונה הרשמי בקונגרס הציוני הראשון , ובייחוד בהתפתחותה של הציונות בהונגריה . לפני כינוס הקונגרס הראשון בבאזל , ולאחריו , לא עוררה הציונות המדינית הדים של ממש בקרב יהדות הונגריה . יהודי הונגריה זכו לאמנציפציה בשנת , 1849 והם ראו בה הישג חשוב שלא רצו לוותר עליו , ולכן חששו שהציונות המדינית ושאיפותיה הלאומיות עלולות לקעקע את הישגי האמנציפציה . בראש מתנגדי הציונות המדינית עמדו המתבוללים , ובדומה לאחיהם בגר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן