חיים גניזי ואגי שמש (שורני) התאוששות הציונות הדתית בהונגריה אחר השואה, 1945–1949

הציונות הדתית בהונגריה 1945–1867 . 1 יהודי הונגריה בעת החדשה עם הענקת מעמד שווה להונגריה לצד אוסטריה בשנת 1867 זכו היהודים לאמנציפציה נרחבת , שאפשרה את התערות היהודים בחברה ההונגרית עד כדי הזדהות כמעט מוחלטת עם החברה , התרבות והלאומיות ההונגרית . תופעה זאת , שהייתה נפוצה בעיקר בקרב המעמד העליון , הביאה להתבוללות עד כדי המרת דת . הציבור החרדי , שמתח ביקורת קשה על ההתבוללות , דחה בדרך כלל מגע עם תרבות הסביבה , על כן נוצר פילוג חמור בקרב יהודי המדינה , שהיה ממאפייניה הבולטים של החברה היהודית . כתוצאה של ההזדהות עם האומה ההונגרית נמצאו התנועות הציוניות , אשר הטיפו לעלייה לארץ ישראל , בשולי החברה היהודית – הן הותקפו , ואף הוחרמו , הן על ידי הניאולוגים , אשר רצו תיקונים בדת , והן על ידי האורתודוקסים . על כן הייתה התנועה הציונית בהונגריה חלשה ביותר וחסרת השפעה . מתוך 445 . 000 יהודים שהיו בהונגריה בשנת , 1930 מנו כל התנועות הציוניות כחמשת אלפים איש בלבד . הציונות הדתית – ״המזרחי״ ו״בני עקיבא״ – הייתה התנועה הגדולה ביותר בין התנועות הציוניות : על פי המפקד הציוני , שנערך בשנת 1939 מנה ״המזרחי״ ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן