אסף קניאל פעילותה החינוכית של "המזרחי" בפולין, 1919–1939

בשנים שבין שתי מלחמות העולם פקדו את החברה היהודית בפולין תהליכי מודרניזציה ופוליטיזציה ששינו באופן ניכר את פניה . תנועות רעיוניות מכל הגוונים נהנו מחופש פעולה בלתי מבוטל וסחפו רבים לשורותיהן , והדמוקרטיזציה היחסית של החיים הציבוריים בקהילות היהודיות , ברשויות המקומיות ובפרלמנט הפולני "ה ) סיים , ( Sejm , " הביאה להתארגנותן של רבות מהן במסגרות פוליטיות . תהליך זה לווה בתסיסה תרבותית ובשינויים חברתיים , שבין הבולטים שבהם היו הפרולטריזציה של החברה היהודית והחילון המתגבר . אותותיהן של תמורות אלו ניכרו בדמותו של החינוך היהודי בפולין , שעד מלחמת העולם הראשונה נשא לרוב אופי מסורתי . במהלך התקופה הלך וגדל מספרם של התלמידים היהודים שלמדו במערכת החינוך הממלכתית , מי בבתי ספר פולניים ומי בבתי הספר הממלכתיים שנועדו ליהודים והיו סגורים בשבתות " ) שבסובקה ;( Szabasowka , " רבים מתלמידים אלו לא למדו בכל מסגרת יהודית , אך היו מהם שביקרו בבתי ספר יהודיים משלימים שפעלו בשעות אחר הצהריים . לפי נתוני מוסדות הצדקה והארגונים היהודיים , למדו בסוף התקופה בכל מוסדות החינוך היהודיים , כולל מסגרות מקצועיות ובתי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן