נחמה נאמן מקומה של המשפחה כגורם בעזיבת אורח חיים דתי של צעירים מהחברה הדתית־לאומית

ביומיום לא קיבלנו חינוך דתי ... לא הייתה אווירה של חינוך דתי בבית ... א . מבוא בשנים האחרונות התרבו והתגוונו העדויות על תופעה מתרחבת של עזיבת אורח החיים הדתי ( להלן : עזיבה ) בקרב צעירים בחברה הדתית לאומית , שאינה פוסחת גם על קבוצות 1 אשר בעבר לא נפגעו ממנה . מאמר זה מתמקד בגורם העיקרי לעזיבה , כפי שנמצא 2 במחקר שהמאמר מבוסס עליו , ובמחקרים קודמים : מקומה של המשפחה בהחלטת הנבדקים לעזוב את אורח החיים הדתי לאומי שלאורו חונכו . המשפחה הצטיירה במחקר הנוכחי כמרכיב משמעותי ורב ממדי ביחס לכל מרכיבי תופעת העזיבה : הן בהקשר של המניעים לעזיבה , הן במסגרת תהליך העזיבה והן אחריה , אך באכסניה זאת יוצג רק ההקשר של הגורמים לעזיבה . ב . רקע תיאורטי קווים לדמותה של החברה הדתית לאומית וצעיריה ליהדות האורתודוכסית שלושה מאפיינים : האמונה שההלכה מקורה בהתגלות , התפיסה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן