מטי דומברובסקי תלמודי התורה הציוניים – ביטויָ ן החינוכי של מגמות ההתבדלות וההסתגרות בציונות הדתית

מבוא משהו קרה בשנים האחרונות אצלנו – אצל הציבור הדתי לאומי : השם ] תלמוד תורה [ הותר בציבור . כבר אינך צריך להסביר לחבריך , תוך התנצלות , מדוע רשמת את בנך לתלמוד תורה דווקא . תלמודי התורה , עם שיטות לימוד 1 שונות , צצים בכל עיר – בכל מקום . השם ״תלמוד תורה״ הוא הכינוי המקובל למוסדות לימוד יסודיים בחברה החרדית הלא ציונית השומרת על סממנים מסורתיים תוך היבדלות מוצהרת מן החברה הישראלית . צמיחתה של מערכת חינוכית נבדלת המיועדת לציבור הדתי לאומי תוך שימוש בשם מוסד המצוי בחברה החרדית הלא ציונית יש בה משום אמירה חברתית ברורה : מעבר להצהרה על חשיבות לימוד התורה , השימוש בשם בעל הממד האוקסימורוני – ״תלמודי תורה ציוניים״ – מהווה הצהרה על שייכות לחברה הציונית אך גם על בדלנות ממנה בעת ובעונה אחת . מספרם ההולך וגדל של מוסדות חינוך אלו תובע לעמוד על מהות התופעה ועל שורשי צמיחתה . הבא לדון במגמות ההתבדלות בחברה הציונית הדתית , אינו יכול להתעלם מן הזיקה הישירה של הציונות הדתית לערכי המודרנה . הציונות הדתית הייתה מלכתחילה * מאמר זה מבוסס על עבודת גמר לתואר מוסמך : מטי דומברובסקי , מחינוך ממלכתי דתי לת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן