יובל דרור החינוך בקיבוץ הדתי – חקר העבר וההווה ומבט משווה

כחוקר תולדות החינוך והחינוך הקיבוצי נהגתי לשתף פעולה עם פרופ' מרדכי ( מוטי ) בר לב ז"ל ולסייע לו בחלק ממחקריו . פרופ' בר לב , עמיתי וחברי , החוקר והמומחה המובהק של החינוך ב"קיבוץ הדתי" אמור היה לכתוב מאמר זה , אך לא זכינו לכך . מכיוון שהלך מאיתנו לפני ט"ו שנים , נטלתי על עצמי את המשימה בדחילו ורחימו . אני מקדיש את הדברים לשכני ( זה למעלה מארבעה עשורים ) שבקיבוצים הדתיים בעמק בית שאן , שכיתר חבריהם לתנועה הכירוהו והוקירוהו . הכתובים המחקריים על החינוך בתנועת הקבה"ד אינם רבים . ה״יבול״ מסתכם בעבודת 3 2 1 דוקטור אחת ( מרק סילברמן ;( בשש עבודות מוסמך ( שלוית גרוס רום , יעקב אמיד , 7 6 5 4 חגית קליבנסקי , אסתר שפרעם , לאה ימיני ומלכה פוה ) ובמחקרים ובמאמרים שונים שהתפרסמו בביטאון הקבה"ד ״עמודים״ ( שיפורטו בהמשך המאמר ) מאת מוטי בר לב ז״ל ויבל״א שותפיו פרי קדם פרידריך , אברהם לסלוי ואברהם פולובין . מטרתו של מאמר זה לסכם ולנתח את המחקר הקיים על החינוך בקבה"ד בעבר ובהווה , למפות את מגמותיו העיקריות , ולהוסיף לו מבט משווה , בעיקר מהחינוך הקיבוצי הכללי . בר לב מיין את מוסדות החינוך הדתי בכמה או...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן