חיים בורגנסקי בין שיתוף לכיבוש יחסם של פוסקי הלכה בציונות הדתית לערביי הארץ

קיומו של מיעוט ערבי במדינת ישראל מעורר שאלות הלכתיות בתחומים רבים , החל משאלות הקשורות להלכות ארץ ישראל , דרך שאלות הנוגעות לקיומה של ההלכה בחברה המשותפת ליהודים ונכרים , וכלה בשאלות הנובעות מקיומה של מסגרת מדינית יהודית הכוללת בתוכה אחוז ניכר של אזרחים נכרים . רבות משאלות אלה הנן שאלות חדשות בעולמה של ההלכה , שכן הן נובעות ממציאות שההלכה היהודית לא הכירה מאז התגבשותה , וכתוצאה מכך גם מיעטה מלעסוק בה באופן ממשי . המאמר המוגש כאן עוסק במרכיב אחד של יחסה של ההלכה לערביי המדינה : שאלת זכותם של אלה ליטול חלק בשלטון במדינת ישראל ; או , בלשון אחרת , המקום שמייחדת ההלכה לאזרחי המדינה הערבים במערכת הממלכתית . במאמר אני מנסה לבחון גישות שונות של פוסקי ההלכה בני זמננו לשאלה זו , ומטרתי לשרטט את התמונה ההלכתית המצויה היום בפנינו בעניין הנידון . עיסוקם של פוסקי זמננו בשאלות הנזכרות מציג בפנינו הזדמנות נדירה לבחון ב״זמן אמת״ את תהליכי התגבשותה של הלכה שאין לה מסורות קודמות להיסמך עליהן . יתר על כן , כיוון שמדובר בנושא הקשור באופן טבעי לסוגיות חוץ הלכתיות שונות , החל מסוגיות פוליטיות וכלה בסוגיות אי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן