אהרון קמפינסקי התארגנות רבנים בציונות הדתית המקרה של "חבר הרבנים"

מבוא במפלגות הדתיות בישראל מקובל לראות את הרבנים כחלק בלתי נפרד מהוויתה של המפלגה . עם זאת , יש להבחין בין מפלגות חרדיות , שבהן הרבנים מהווים סמכות בלעדית ומוחלטת , לבין התנועה הדתית לאומית , שבה הרבנים מייעצים אמנם למפלגה בתחומים שונים , אך לא מהווים מוקד סמכות מחייב . במאמר שלפנינו נבחן את מעמדו של " חבר הרבנים" של " הפועל המזרחי , " שהוקם בשנת , 1948 זמן קצר לאחר קום המדינה , ודעך ברבות השנים עד כי בימינו היה לגוף חסר משמעות , למרות קיומו הפורמלי . " חבר הרבנים" היה ארגון שריכז בתוכו את רבני הציונות הדתית , ממגוון תפקידים רבניים : רבני ערים ומועצות מקומיות , רבני שכונות , דיינים ורבנים בישיבות . ייחודיותו ניכרה בעצם היותו הגוף הרבני הגדול בישראל , ולמרות שלא היה לו מעמד רשמי במדינה עוצמתו ניכרה בציבוריות הישראלית בכלל , ובציבור הדתי בפרט . פעילותו בלטה בכינוסים שנתיים קבועים שבהם נסקרה פעילותו ונבחנו דרכי פעולה חדשים ; בקיומן של ועדות היגוי לנושאים מוגדרים ; בפרסומים קבועים של קובצי " התורה והמדינה" וקובצי " שבילין , " בליווי דרכה של הרבנות הראשית , ובדאגה לזכויות הרבנים . כפי שנראה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן