משה הלינגר משנתו הציונית הדתית המוקדמת של ישעיהו ליבוביץ והגורמים לנטישתה

. 1 מבוא ישעיהו ליבוביץ ( ריגה-לטויה , – 1903 ירושלים , ( 1994 הוא קרוב לוודאי ההוגה הידוע , ויש שיאמרו הבולט ביותר , שפעל במדינת ישראל מאז הקמתה . באופן יוצא דופן נחשפו רבים למשנתו המתסיסה ואף הפרובוקטיבית בעיקר במחצית היובל שלפני מותו . כמרצה כריזמטי באוניברסיטה העברית מאז עלייתו בשנת , 1935 עיצב את מחשבתם של רבים מתלמידיו דווקא בתחומי המדע והפילוסופיה של המדע . כעורך האנציקלופדיה העברית במשך שנים הרבה תרם רבות לא רק למפעל חשוב זה , אלא אף עיצב דמות של אינטלקטואל בעל ממדים רנסנסיים . מעל לכול היה ליבוביץ , כדברי אביעזר רביצקי , " זה שאילץ אותנו לבחון ולבדוק מחדש , מן היסוד , את כל האמונות והדעות שהחזקנו בהן לפנים : בתיאולוגיה , באידיאולוגיה , באתיקה ובפוליטיקה . גם אם חזרנו אחר כך ובנינו אותן מחדש , למרות התקפותיו , הן שינו את דמותן ולא היו עוד כבראשונה , לא בסגנון ולא בתוכן . " ליבוביץ המוכר היה הוגה ציוני ודתי ללא זיקה בין העולמות . כידוע , הוא הטיף בקביעות להפרדה בין דת למדינה , גישה השוללת הנחות יסוד ציוניות דתיות בסיסיות ביותר . רבים יאמרו אפוא כי תרומתו למחנה הציוני הדתי לא היי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן