דב שוורץ הרב סולובייצ'יק על הציונות הדתית פרשנות פסיכולוגית

בשנים האחרונות נידונה זיקתו של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק [ להלן : הרי"ד ] לציונות 1 הדתית , ובמאמר זה ברצוני לעסוק בהיבט אחר של יחס הרי"ד לציונות הדתית : התשתית של הדרשות הציוניות . הרי"ד דרש שורה של דרשות שעניינן תמיכה זהירה בציונות ובהקמת מדינת ישראל , ובכוונתי להראות שדרשות ציוניות אלה מעוגנות בתאוריות פסיכולוגיות שהרי"ד צידד בהן . הגותו הפסיכולוגית והפסיכותרפיסטית של הרי"ד התגבשה בשלהי שנות החמישים וראשית שנות השישים של המאה העשרים , ובתקופה זו גברה המודעות בארצות הברית לפסיכולוגיה הקיומית ( אקזיסטנציאליסטית , ( והרי"ד אימץ בהתלהבות את יסודותיה . החיבור המשקף את הגותו הפסיכולוגית של הרי"ד , חיבור שיצא לאור בזמן האחרון , הוא " מן הסערה , " שנאספו בו מאמרים אחדים שעניינם המבנה הנפשי של האדם . כאמור , בתקופה זו ממש עסק הרי"ד באינטנסיביות גם בדרשנות ציונית דתית עניפה . החיבור המרכזי המציין את ראשית הכתיבה הקיומית של הרי"ד הוא הדרשה " קול דודי דופק" , ( 1956 ) שיש בו רעיונות ציוניים דתיים ברורים , וגם אם חיבור זה איננו יכול להיחשב כחיבור ציוני דתי מובהק אין לפקפק בקווים האידאולוגיים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן