דב שוורץ הציונות הדתית כתופעה תרבותית מבוא

קובץ המחקרים המונח לפני הקורא יוצא לאור בשנת המאה ועשר לייסוד " המזרחי" ( תרס–ב"תשע"ב ; . ( 2012-1902 ציוני זמן הם הזדמנות לעידוד חשבון הנפש והמבט הרטרוספקטיבי . החיבור שלפנינו , מעבר להיותו כולל מחקרים פרטניים , משקף בין השורות מבט ביקורתי החותר לבחינה מחודשת של התנועה והזהות הציוניות הדתיות . ברצוני לעמוד על היבטים אחדים בהווייתה של התנועה הציונית הדתית לאור מחקרי הקובץ שלפנינו . * מאז הקמתה עברה התנועה הציונית הדתית תמורות ושינויים רבים . דווקא עובדה זו מחייבת למצוא את היסודות הקבועים המגדירים את התנועה , ובהסתמך עליהם לנסות ולתאר את התהליכים שעברה התנועה במהלך שנות קיומה . כאמור , נקודת הזמן שעליה מבוסס הקובץ היא הקמת " המזרחי . " אף לפני כינון הסיעה בהסתדרות הציונית נרתמו שומרי מצוות לפעילות ציונית כדוגמת גאולת קרקעות ויישוב ארץ ישראל . הם היו גורם חשוב בתנועת " חיבת ציון . " אולם הזהות הציונית הדתית נחשפה בעוצמה כאשר הכריע הרב יצחק יעקב ריינס , מייסד " המזרחי , " להצטרף באופן רשמי לממסד הציוני ה"חילוני . " ריינס היה מבחינה זו " אנטי גיבור" אף אפולוגטיקן . הוא סבר שאכן יעלה בידו ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן