פתח דבר

קובץ המחקרים הראשון של המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג , " בשבילי התחייה , " התפרסם בשנת תשמ"ג בעריכת פרופ' אברהם רובינשטיין ז"ל , מראשוני העומדים בראש המכון . בזה נפתחה סדרת הפרסומים של המכון , המשמשת במה קבועה לעיון ולמחקר בתחומי הציונות הדתית . בשנות השמונים ראו אור שני קבצים נוספים של " בשבילי התחייה , " בעריכתו של ראש המכון פרופ' מרדכי אליאב , ייבדל לחיים ארוכים . בעשרים השנים האחרונות , בהנהגתם של ראשי המכון , פרופ' יהושע קניאל ז"ל וייבדלו לחיים ארוכים פרופ' גרשון בקון ופרופ' יהודה פרידלנדר , פורסמו בסדרה הנידונה מחקרים רבים – קבצים וספרים – ונחשפו בהם תחומים רחבים ומגוונים של הציונות הדתית . שני קבצים בלטו בייחודם ובהיקפם : האחד " בין מסורת לחידוש , " בעריכת פרופ' אליעזר דון יחיא ובו עשרים וארבעה מחקרים , והקובץ השני " מאה שנות ציונות דתית , " בעריכת פרופ' דב שוורץ ופרופ' אבי שגיא ובו שלושים ואחד מחקרים . קבצים אלה וקודמיהם חובקים תחומים רחבים של הציונות הדתית בעבר ובהווה . הקובץ שלפנינו , " סוגיות בחקר הציונות הדתית , " הוא חוליה נוספת בסדרת הפרסומים של המכון . אסו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן