סוגיות בחקר הציונות הדתית התפתחויות ותמורות לדורותיהן

הוצאת אוניברסיטת בר–אילן סוגיות בחקר הציונות הדתית התפתחויות ותמורות לדורותיהן מפרסומי המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג והקתדרה לחקר הציונות הדתית ע"ש יוסף אורגלר סוגיות בחקר הציונות הדתית התפתחויות ותמורות לדורותיהן עורכים ישי ארנון יהודה פרידלנדר דב שוורץ  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן