ביבליוגרפיה כללית

אליצור , א' : ( 1994 ) זמן ותודעה : תהיות חדשות על חידות עתיקות . תל אביב : אוניברסיטה משודרת , משרד הביטחון הוצאה לאור . ארמס , ר' : ( 1986 ) הקולנוע של אלין רנה . ירושלים : הוצאת כתר . בארת , ר' : ( 2004 ) דרגת האפס של הכתיבה . תל אביב : רסלינג . בוארדי , ב' : ( 2008 ) " הטקסט הפואטי של אדוניס – בין ודאות כובלת לאי ודאות משחררת , " אורנים : כתב עת מקוון . בן שאול , נ' : ( 2000 ) מבוא לתיאוריות קולנועיות . תל אביב : הוצאת דיונון , אוניברסיטת תל אביב . ברזל , א' : ( 1971 ) השיחה הגדולה : מסות על תרבות וספרות . תל אביב : ספרית פועלים . דגני רז , א' : ( 1998 ) " עולמות אפשריים" תיאטרוניים . חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה , אוניברסיטת תל אביב . דלז , ז' ופ' גואטרי : ( 2005 ) קפקא : לקראת ספרות מינורית . תל אביב : רסלינג . דרידה , ז' : ( 2002 ) נפתולי בבל . תל אביב : רסלינג . דרידה , ז' : ( 2006 ) מחלת ארכיב . תל אביב : רסלינג . דרידה , ז' : ( 2007 ) על הכנסת האורחים . תל אביב : רסלינג . דרידה , ז' : ( 2008 ) מתת מוות . תל אביב : רסלינג . הוקינג , ס' : ( 1989 ) קיצור תולדות הזמן . ת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן