רשימת קיצורים ביבליוגרפיים

אבן זוהר , Even Zohar , I . ( 1990 ) : “ Polysystem Theory" , Poetics Today , 1990 11 , pp . 9-26 . אגסי , 2008 אגסי , מ' : ( 2008 ) " סינדי שרמן – האני , סימולקרה ובעיית הצילום , " הכד מטנסי – מבחר מאמרים על אמנים , אמנות והתבוננות –1983 . 1997 תל אביב : עם עובד . עמ' . 488–466 אוואנס , Evans , O . ( 2004 ) : “ Tom Tykwer’s Run Lola Run : Postmodern , 2004 Posthuman , or ‘ Post-theory’ ? " , Studies in European Cinema , 1 ( 2 ) , ( September , 2004 ) , pp . 105-115 . אוורט , Everett , W . ( 2005 ) : “ Fractal Films and the Architecture of 2005 Complexity" , Studies in European Cinema , 2 ( 3 ) , pp . 159-171 . אומון , Aumont , J . ( 1989 ) : “ The Point of View” , ( Trans .: Denner , A . ) , 1989 Quarterly Review of Film and Video , 11 ( 2 ) , pp . 2-3 . אונגר , 1991 אונגר , ה' : ( 1991 ) קולנוע ופילוסופיה . תל אביב : דביר הוצאה לאור . אוסטין , 2006 אוסטין : ( 2006 ) ל"ג איך עושים דברים עם מילים . תל אביב : רסלינג . אוסיקי , O’Sickey , I . M . ( 2002 ) : “ Whatever Lola Wants , Lola G...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן