גרנד פינאלה דלה שמאטעס

סצנת הסיום השנייה . 48 השחרחר נוהג במוניתו בעיר הלילית . במושב האחורי יושבים גזאל ובעלה 49 החדש בבגדי הכלולות . המונית נעצרת . הבעל לשעבר מוסר את מפתחות הרכב 50 כמתנת חתונה לבעל החדש ופונה ללכת . הבלונדיני אומר לאשתו הטרייה : " עכשיו 51 אנחנו מאוחדים , " והיא משיבה לו : " עדיין אינני מאושרת . " הוא : " מה זה אושר " ? 52 היא : " אינני יודעת . לבי עכשיו אתו . " הוא : " אני כבר הולך אחריו . " השחרחר נראה 53 הולך לאורך פסי הרכבת , אל עומק התמונה . הבלונדיני ממהר בעקבותיו ומשיג 47 הטלת הספק במראה עיניים ובמשמע אוזניים היא נדבך חשוב במהלך הרדוקציוניסטי של דקארט לקראת נקודת המוצא הוודאית שלו : " אני חושב , משמע אני קיים . " הסובייקט החושב היה המסד של האדם הרציונלי של קאנט וליווה את התרבות המערבית אל המודרנה . סובייקט זה נשחק במהלך המאה העשרים , והוגים שונים הטילו ספק בתקפותו . אינני טוען שמחמלבף שותף לעמדה זו , כשם שאינני מתווכח עם טענתה של בופה שהוא מבטא עמדה דתית פילוסופית מוסלמית סופית דווקא . אני מבקש לטעון כי יש בסרט סימנים ברורים למודעותו של הבימאי לרוחות המנשבות ולכך שהוא מעלה שאלות ומ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן