רב־שכבתיות וקוביזם

להבדיל מסרטו של קורוסאווה , המדגיש את הממד הסובייקטיבי של נקודת התצפית , מדגיש רנה דווקא את הרב שכבתיות ואת המורכבות של מה שאנחנו רוצים › להתייחס אליו כאל אמת , אם יש בכלל דבר כזה . החום האנושי המוקרן מן הסרט הירושימה אהובתי והאסתטיקה הקולנועית החדשנית והנהדרת אינם מאפשרים לנוסחים השונים – הקיימים לעתים רק כרמזים המתנסחים אצל כל צופה על פי האסוציאציות , הידע והרגישות שלו – להתפצל לסיפורים נפרדים , אלא דווקא מאחים אותם לסיפור מגובש , מלוטש וצרוף שלבו אחד . אריק רוהמר , מן הבולטים ביוצרי הגל החדש של הקולנוע הצרפתי , מגדיר את רנה כקוביסט , ובתור כזה – כאמן הקולנוע המודרניסטי הראשון של הקולנוע 8 המדבר . ההתייחסות אל הקוביזם בזיקה ליצירתו של רנה משמשת גם אצל חוקרי סרטיו ומבטאת בדרך כלל זיהוי של אותה איכות קוביסטית / דקונסטרוקטיביסטית המפרקת על מנת להרכיב מחדש , שיש לכמה מסרטיו , ובהם הירושימה אהובתי , ולדעתי גם מעשנת / לא מעשנת . בהרצאה משנת , 2003 העוסקת בסרטיו המוקדמים של אלן רנה , והנוסח הכתוב שלה מופיע באינטרנט בלא שם המחבר , טוען הדובר כי סרטיו של רנה , בדומה לשירתו של סטפן מלרמה , לכת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן