על כוחו של מקרה, או: מה מחולל את המציאות?

תחום עיסוק פילוסופי נוסף , ואולי העיקרי בסרט , בעקבות כוחו של מקרה , הוא מעמדה של המקריות ; או , למעשה , הצגת השאלה מה הם הכוחות האפשריים , האופציונליים , המחוללים את המציאות . האם הכול מקרי ? האם הכול עניין של מזל ? האם הגורל קבוע מראש ? האם יד אלוהים מחוללת את המציאות ? או אולי חוקי הטבע , אולי האדם ורצונו החופשי , אולי כוחה של האהבה הם המשפיעים על המציאות ואולי מחוללים אותה ? כל אחד ממחוללי מציאות חלופיים אלה , וגם אחרים , מוזכרים ככאלה באופן ברור ומובהק בסרט ראן לולה ראן . בחיים אנחנו נוטים להתייחס לכל אחד מגורמים אלה כאל הסבר , תירוץ או שאיפה , בהתאם לסיטואציה , להקשר , למצב רוחנו וכדומה . בחינה פילוסופית מראה , כמובן , שקיימת סתירה בין הסברים אלה , בין כוחות אלה , ואשר על כן , אם בחרנו להאמין באחד מהם , כאילו ויתרנו על האחרים . במילים אחרות , אלה הם כוחות או הסברים חלופיים – אופציונליים ופרדיגמטיים . להלן אראה שהמתכונת האופציונלית , בקולנוע ובכלל , כאילו נוצרה כדי להציג זיקה אופציונלית זו בין מחוללי המציאות . חלק מן הדברים כבר הוזכרו ויוזכרו שוב בהמשך בנוגע לסרטים האופציונליים הא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן