על מהות הזמן וטבעו

כבר בשתי הציטטות הראשונות , הפותחות , כאמור , את סצנת הכותרות , מופיעה התייחסות אל הזמן : לעולם לא נחדל לחקור ולגלות וקץ כל תגליותינו יהיה החזרה לנקודת המוצא שלנו 7 והתחושה שאנו רואים את המקום לראשונה . ס"ת ) אליוט ) 8 סוף המשחק הוא תחילת המשחק . ( הרברט ) דימוי הנחש הבולע את זנבו , המופיע בתרבויות שונות , מבטא את ההתייחסות לטבעו של הזמן , הבאה לידי ביטוי בשתי הציטטות הללו . הווה אומר : הזמן מעגלי . אין לו סוף ולא התחלה , או , לחלופין , סופו ותחילתו חד הם . הזמן איננו הולך ואיננו מוביל לשום מקום . אולם לא השאלה האונטולוגית היא המעסיקה , מן הסתם , את אליוט ואת הרברט , אלא שאלת התנהלותנו כבני אדם בתוך " זמן" שזהו טבעו . מה זה אומר לגבי תחושותינו והיכרותנו את עצמנו כחוקרים ומגלים ? אם הזמן 6 למאמר העוסק בהיבטים של זמן בסרט ראן לולה ראן , בעיקר ביחס שנבנה בין זמן למרחב , ובלא לעמוד על ההבדלים המהותיים ביחס אל הזמן בין שלוש האופציות , ראה : אינגבורג , . 2002 7 הנוסח העברי של טקסטים אלה , ושל אחרים , שיופיעו בהמשך , לקוח מן התרגום העברי בגוף הסרט . 8 הרברט הוא שמו של מאמן נבחרת גרמניה בכדורג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן