על אחדות ופירוקה

דלתות מסתובבות מפצל את המציאות לשני מסלולים אופציונליים ומלכד אותם מחדש לערוץ מציאות אחד . בכך הוא מעניק למציאות האחת , המוכרת , המשותפת לכאורה לעולם הבדיוני של הסרט ולעולמו של הצופה , מעמד מועדף על זה של כל אחת מן האופציות לבדן . מעמד מועדף זה מאפשר ליואיט להכריע עבור הצופה כי האופציונליות איננה אלא משל – משל דידקטי שמטרתו להוביל את הצופה אל עבר אשרור של ערכי עולמו . במובן מסוים , הסרט נוהג לפי המתכונת שהומלצה עוד על ידי אריסטו בפואטיקה . כניסתה של " הלן הנבחרת" למעלית ופגישתה עם ג'יימס , שני אירועים המתרחשים אחרי אירוע טרגי , אמורים לספק לנו קתרזיס , בנוסח 17 הטרגדיה היוונית . האופציונליות הבאה לידי ביטוי בכוחו של מקרה נשמרת עד הסוף . אין התלכדות של שלושת הערוצים לאחד , וממילא אין העדפה הניתנת לנו על מגש של כסף מטעמו של הבימאי למסלול העלילתי האחד . אין העדפה לערוץ האחד ולא לאיזה מן הערוצים האופציונליים . לא זו בלבד שאין התלכדות של האופציות , אלא שנקודת הפיצול – בעלייה אל הרכבת או בהחמצתה – איננה שלב במהלך רציף וברור כלשהו של עלילה – בין שראשיתו בתחילת הסרט ובין בשוט השני , שבו נראית ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן