על אחדותה של הדמות הבדיונית

הלן , גיבורת דלתות מסתובבות – כמו הגיבורים והגיבורות של הסרטים האופציונליים בדרך כלל – שומרת לאורך הסרט על אותה אישיות ועל אותם קווי אופי בשני מופעיה השונים בסרט או בשלושתם . היא אותה הלן לפני הפיצול לשתי האופציות , במהלך כל אחת מהן , וככל שניתן לראות , להבין ולהניח , היא תמשיך להיות כזאת גם לאחר ההתלכדות המחודשת של האופציות . מה שמייחד בעניין זה את סרטו של יואיט הוא שרוב סביבתה החברתית של הגיבורה נשמרת זהה גם היא לאורך כל האפיזודות ; במידה שהלן שומרת על אישיותה שלה , כך שומרים גם שותפיה על אישיותם שלהם . בדלתות מסתובבות כל ההבדל בין אופציה אחת לשנייה מתמצה אפוא בהתפתחות מערכת היחסים האישית , המוגבלת למדי , של 15 הלן עם בן זוגה הישן ועם ג'יימס . ההתפתחות השונה מותנית הרבה יותר בנסיבות ובאירועים הקורים לה שלא בשליטתה , מאשר בהחלטות הפוזיטיביות שהיא מבצעת . היא איננה יותר החלטית , יותר אסרטיבית , יותר נבונה , וכל כיוצא באלה בתור הלן ב מאשר בתור הלן א ; היא אותה הלן עצמה בנסיבות אחרות . אחדות מאפייני האישיות ורציפותם חשובות בדגם הקולנוע האופציונלי , כדי שהאופציות השונות תתקבלנה 16 כמתייחס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן