דיאכרוניות וסינכרוניות

הסרט כולו יכול להיות מובן כגילום אופציונלי של התווך שבין שני השוטים הראשונים , המופיעים בסדר הפוך מזה המקובל על פי סדרו של עולם או על פי ההיגיון הנראה לנו נכון . לקרוע לגזרים את הבד , את הנייר , את מצע המחשבה , כדי שבכלל יהיה אפשר לחשוב" ( ראה : דלז , , 2008 עמ' . ( 13 כלומר , גם המהנדס הטוב ביותר איננו יכול לשלוט במה שכבר קיים כמצע לתכנונו . מצע , שבהכרח אין הוא משותף ליוצר ולקהלו ואינו זהה אצלם . 45 האסתטיקן האיטלקי בנדטו קרוצ'ה קובע כי האמנות איננה עובדה פיזית כלל , ולכן גם איננה כרוכה בפרקטיקה , אלא שהיא האינטואיציה שהניבה את היצירה . ראה : קרוצ'ה , . 1987 השוט הראשון בסרט הוא , כאמור , צילום תקריב זעקתו של ויטק אל מול פני המוות , במטוס המתפוצץ בסופו של הסרט , שהוא גם סופה של האופציה השלישית . השוט השני , זה של האישה פשוטת האיברים , יכול להיות מובן על פי סיפורו של ויטק לצ'ושקה , במהלך האופציה הראשונה , כרגע לידתו של ויטק , שבה מתו אמו ואחיו התאום . ניתן להבין את היפוך סדר השוטים , או את היפוך סדר האירועים , כביטוי לאמירה שעל סף המוות אדם רואה את כל מהלך חייו נפרש לנגד עיניו . במובן...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן