מקרה עיוור, גזרת גורל או רצון חופשי?

הסרט בוחן את האופציונליות על בסיס המקרה העיוור , ( blind chance ) העומד כהסבר אלטרנטיבי אחד , כמחולל אפשרי , של התרחשותה של המציאות . בכל אופציה מציב ויטק את רצונו החופשי ואת בחירתו למבחן , לנוכח רצונותיהם , כוונותיהם ותכניותיהם של אחרים . גם ההתייחסות לרצון החופשי , במהותה , עשויה להעמיד הסבר נוסף ואלטרנטיבי לזה שנובע מהמגע עם מחוללי המציאות האחרים המוזכרים בכותרת לעיל – המקרה העיוור וגזרת הגורל . אם כן , מה מחולל את חייו של האדם – הגורל , המקרה , או הרצון החופשי ? האם האופציונליות , אם היא אכן קיימת , נקבעת כגזרת גורל , מתרחשת על בסיס המקרה העיוור , או שמא מבטאת דווקא את מפלטו של הרצון החופשי ו / או הדמיון היוצר מפני גזרת הגורל או התלות הבלתי נשלטת במקרה העיוור ? כמו סרטים אופציונליים אחרים , הסרט נפתח בקטע המתברר בדיעבד כמשותף לכל האופציות . בסופו של הקטע רץ ויטק אל רכבת היוצאת מן התחנה . באפיזודה אחת הוא יעלה אליה ובשתי האחרות יחמיץ אותה . אפשר לפרש את הרכבת הבורחת כ"רכבת ההזדמנויות , " ואם כך , הרי שהאופציה שבה הוא עולה לרכבת היא זו שבה ההזדמנות מתממשת , בניגוד לשתיים שבהן היא מוח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן