על אופציונליות ופטליזם

הסרט כוחו של מקרה נפתח בצילום תקריב פניו של ויטק , זה שיתברר בהמשך 15 כגיבור הסרט . הוא משעין את ראשו על כרית . כרית זו שתתגלה בסוף הסרט , על בסיס פירוש אפשרי , ככרית מושב במטוס נוסעים המטיס אותו – או כך היה נדמה לו כנראה עד לרגע זה ממש – לכינוס רופאים בלוב , וקודם לכן , לצורך חניית ביניים , לפריז . " נדמה לו" – משום שלמרות כוונותיו והפרוצדורות המסובכות שקדמו לטיסה – שהייתה אמורה להוציאו לראשונה אל מחוץ לגבולות פולין הקומוניסטית – בשוט הסוגר את הסרט אנו חוזים במטוסו מתפוצץ באוויר תוך כדי המראה . ויטק גומר לסדר לעצמו את כרית המושב וזועק זעקה נוראה . בדיעבד , בסיום הסרט , ניתן להבין את הזעקה כביטוי של אימה לנוכח המוות הבא בחטף עם הפיצוץ . 12 אני מתייחס אל המושג " אמת" על פי תאוריית הלכידות ; " אמתי" משמעו " מתלכד עם גוף האמונות המקובל . " ראה : הערך " אמת" בתוך ריי ואורמסון , . 2007 גוף האמונות המקובל על קישלובסקי איננו בהכרח זה של כל צופיו . עם זאת , כל צופה מתייחס אל ה"אמת" שלו , במונחים של אחדותיות , בהתאם לתכונות המהותיות של המושג . 13 רבים כותבים על הרבדים המיסטיים או המטפיזיים בסרט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן