סוגים אחרים של סרטי אפיזודות

היותו של הקולנוע האופציונלי אפיזודי במהותו איננו ייחודי לא בקולנוע ולא באמנויות האחרות . יש אפוא לבדל בין מתכונות אפיזודיות שונות . המתכונת האפיזודית משותפת לקבוצות הסרטים שתוצגנה בהמשך , ואילו טיב הזיקות ואופן קיומן בין האפיזודות , וכן זיקתן של האפיזודות אל הסרט השלם , מבדלים את הקבוצות השונות . לא בהכרח כל קבוצה כזאת מהווה דגם , במובן שאני משתמש בו לגבי הקולנוע האופציונלי . אם יהיה ניתן לזהות בכל קבוצה כזאת או בחלקה גם עניין משותף , תמה משותפת וכדומה , הרי שיהיה ניתן וראוי לחקור אותן כדגם . 21 . 1 סרטי רשומון רשומון , ( 1951 ) סרטו הנודע ורב ההשפעה של אקירה קורוסאווה , מציג ארבע גרסאות שונות של רצח ביער . ארבע נקודות מבט סובייקטיביות של ארבע דמויות שונות שהיו מעורבות באירוע מוצגות כאפיזודות , בזו אחר זו . כל אחת מהן עומדת בפני עצמה ומהווה סיפור דרמטי סגור . רק סיפור המסגרת והכללתן של האפיזודות בסרט אחד מאפשרים לצופה לחלץ מן הזיקה ביניהן את משמעותו של הסרט השלם . יתר על כן , מתוך הבנת הסובייקטיביות של המספרים השונים , ניתן להבין את הסרט גם כסיפורו הסובייקטיבי של קורוסאווה עצמו . " סרט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן