מאפייני דגם הקולנוע האופציונלי

מאפייני הדגם שאציג להלן מבוססים על מאפייני הסרטים שהוא כולל ונובעים מהם . וזהו הסדר הכרונולוגי והמתודי שלפיו אני חוקר את " דגם הקולנוע האופציונלי" בספר זה : תחילה ראיתי סרטים רבים ושונים , ובשלב מסוים גיליתי כי מספר סרטים מציגים מבנה דומה ויוצרים זיקה אופציונלית בין אפיזודות . בעקבות הגילוי התחלתי לחפש ולמיין סרטים כאלה , וכאשר היה נדמה לי כי יש מספר סביר של סרטים הנראים , במבט ראשון , ככאלה שזהו המכנה המשותף שלהם – רק אז התחלתי לבחון את טבעו של המכנה המשותף , ואחר כך לזהות את מאפייני הדגם . במהלך המחקר הוספתי סרטים , גרעתי סרטים , ובמקביל שיניתי את אוסף המאפיינים שצברתי ואת מידת חשיבותם כבסיס לאפיון הדגם כולו . קביעת מאפייני הדגם כמוה כקביעת גבולותיו . על הגבולות לאפשר הכללת סרטים שונים באותה קבוצה , ועם זאת לא לאפשר לשונות רבה מדי להפוך את הקבוצה לאמורפית ולבלתי מעניינת . ברגע שאפיינתי את הדגם , קבעתי מה צריך לאפיין סרט כדי שיוכל להיכלל במסגרתו . כדי לזהות מאפיינים היה עליי לבחון › תחילה סרטים שהייתה לי אינטואיציה או הבחנה ראשונית לגביהם , שהם מועמדים פוטנציאליים להיכלל במסגרת שגבולו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן