מילון מונחים

דגם – מתכונת מבנית בעיקרה , המתממשת בסרטים שונים ומהווה בסיס ראוי להקבצתם . דגם הקולנוע האופציונלי – דגם קולנועי שבו האפיזודות מובנות כאופציונליות – כאלטרנטיביות , או כבו זמניות וכמשלימות . ייקרא לעתים ולשם קיצור הקולנוע האופציונלי . 3 עוד על החלוקה הז׳אנריסטית , מנקודת מבט דקונסטרוקטיביסטית , ראה : דרידה , . 1992 4 על רמות ועל טיפוסים שונים של חלוקה ז׳אנריסטית ואחרת ראה : אבן זוהר , . 1990 5 " אל תוך מסגרתו" – רוצה לומר שמהרגע שהבחנתי בדגם , ומן הרגע שזיהיתי את מאפייניו , הוא קיים כדגם עצמאי ללא תלות בסרטים הנכללים בו . הסרטים נמדדים , או עשויים להימדד , מרגע זה אל מולו . אשר על כן , סרטים שלא ינותחו בספר זה , גם אם נוצרו וגם אם טרם נוצרו , יכולים להיכלל במסגרתו של הדגם , אם יתברר כי הם נושאים את מאפייניו . כך לגבי הדגם וכך כמובן גם לגבי הז'אנרים . 6 ישנם סרטים המשתמשים באופציונליות , או אף מבטאים גישה אופציונליסטית כלפי המציאות או כלפי ייצוגיה ופרשנותם , אולם אינם נוהגים על פי מאפייני הדגם שיוצגו להלן . סרטים כאלה אינם שייכים ל"דגם הקולנוע האופציונלי" שייחקר וינותח בספר זה . מאפיינים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן