תחנות בהתפתחות הרעיון האופציונליסטי – על האופציונליות ועל ביטוייה בתרבות המערב בכלל ובמאה העשרים בפרט

אלומת האור שמציע הדיון בקולנוע האופציונלי מפנה את תשומת הלב אל מתחת לפנס הרחוב של תרבותנו , במעין שעשוע מחשבתי , מעורר השראה , ותוך כדי כך למקורותיו של הרעיון האופציונליסטי . הקריאה שאציע להלן עבור טקסטים שונים היא " קריאה מייחסת , " כלומר , קריאה המבקשת לייחס להם משמעות אפשרית , כזו שתחשוף את תרומתם , מבלי דעת , להתפתחות הרעיון האופציונליסטי , אולי מאז היות האדם . פרקים א–ג בספר בראשית מציגים את שני האופנים המרכזיים שיעסיקו אותנו בדיון על דגם הקולנוע האופציונלי : הפרשנות האופציונלית , מצד אחד , ומהותה האופציונלית של המציאות , מצד שני . 49 . 1 סיפור הבריאה מופיע בפרקים אלה פעמיים ובשני נוסחים שונים . טבעם של נוסחים שונים הוא שניתן להבינם כגרסאות שונות . על פי פירושי ביקורת המקרא , ולהבדיל מפרשנויות המקרא המסורתיות , מדובר בשתי גרסאות , המייצגות שני 50 מקורות תרבותיים שונים . ההנחה היא , בהקשר זה , כי בעת עריכת המקרא בחרו עורכיו להשתמש כאן ובעוד מספר מקומות בשני מקורות אפשריים 51 משיקולים פוליטיים או אחרים . במונחים של ימינו ניתן לזהות בכפל הנוסחים אינטרטקסטואליות , מחד גיסא , וחשיפת אמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן