לגיטימציות להנחת האופציונליות

פרשנות הטקסט גישות שונות בחקר ובביקורת של הספרות והאמנות , וכן של הקולנוע , נותנות לגיטימציה לריבוי משמעויות לאותה יצירה . תאוריות ההתקבלות reception ) ( theories ובהן התאוריות הקוגניטיביסטיות , מייחסות לקורא תפקיד מרכזי בייצור משמעותה של היצירה . כל קורא , כל צופה , מביא עמו את נקודת מבטו הייחודית וממילא את המשמעות הלגיטימית שהוא מפיק או יוצר , ואלו שונות מאלה של צופים אחרים , ומהוות להן אלטרנטיבה . גם אם נצמצם את מספר הפירושים הלגיטימיים על פי קריטריונים כאלה או אחרים , כפי שמציע אומברטו אקו בהרצאותיו על " פרשנות ופרשנות יתר , " עדיין יישארו מספר פירושים אופציונליים . הגישה הדקונסטרוקטיביסטית שומטת לכאורה את הקרקע מתחת לכל צמצום שיטתי של מספר הפירושים , ורואה בפרשנות מעין משחק , שמטרתו הפקת מגוון רחב , מעניין , משעשע ובעיקר יצירתי של משמעויות . ריבוי פוטנציאלי אין סופי של פרשנויות הטקסט מבטא , מניה וביה , הנחה כי המציאות עצמה , וכן ייצוגיה הלשוניים , ולענייננו גם הקולנועיים , אינם בעלי מעמד יציב וחד משמעי , אלא הם 42 תוצר של תודעה יוצרת במהותה . היסטוריוגרפיה / היסטוריוסופיה 43 בעשור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן