מבוא

סרטו של הבמאי הפולני קז'ישטוף קישלובסקי כוחו של מקרה ( פולין , ( 1982 מציע דגם קולנועי חדש , שייקרא בספר זה " הקולנוע האופציונלי . " אתייחס לשישה סרטים 1 המיישמים באופנים שונים את מאפייני הדגם האופציונלי . ייחודו של הדגם יעניין אותי בשני מובנים מרכזיים : . 1 מבחינת המבנה הנרטיבי , יש בסרטים השייכים לדגם זה מאפיינים ייחודיים , הגורמים להתייחס לאותו סיפור , המסופר מספר פעמים בשינויים , כאל אופציות שונות להתרחשותו , או כאופציות שונות להבנתו . . 2 מבחינה רעיונית יש בסרטים אלה נטייה מובהקת להעלות שאלות פילוסופיות ולעסוק בהן . יתר על כן , כיווני השאלות דומים , וכפי שאבקש להראות – הם נובעים מן המבנה הייחודי ומן העיסוק באופציונליות ככזאת . מחשבת המאה העשרים גדושה בגישות ובתאוריות השוללות את חד משמעיותה של המציאות , ו / או את חד המשמעיות של הבנתה . תורות היחסות של איינשטיין מחד גיסא ותורת הקוונטים ( שבה עקרון " אי הוודאות" של הייזנברג ) מאידך גיסא העניקו לתרבות חשיבה מדעית שבבסיסה יחסיות ואי ודאות . פסיכולוגיית המעמקים של פרויד בפרט וחקר נפש האדם בכלל נתנו גושפנקה מחקרית ותאורטית למגוון התייחסו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן