תוכן העניינים

הקדמה 9 מבוא 13 על הגישה התאורטית ; 19 לגיטימציות להנחת האופציונליות ; 31 תחנות בהתפתחות הרעיון האופציונליסטי – על האופציונליות ועל ביטוייה בתרבות המערב בכלל ובמאה העשרים בפרט 33 פרק א : הקולנוע האופציונלי – הבחנות , אפיונים , הגדרות ובידול מדגמים אחרים 45 מילון מונחים ; 46 מאפייני דגם הקולנוע האופציונלי ; 48 סוגים אחרים של סרטי אפיזודות ; 53 מן האפיון הטכני אל ההקשר הפילוסופי 57 פרק ב : כוחו של מקרה ( קישלובסקי , 101 ( 1982 על אופציונליות ופטליזם ; 104 מקרה עיוור , גזרת גורל או רצון חופשי ? ; 108 אופציונליות אונטולוגית ואתית ; 109 על זיקה הדדית , או אחרת , בין שלוש האופציות ; 117 דיאכרוניות וסינכרוניות ; 120 מוטיב הרכבת ; 121 מוטיב הזעקה 123 פרק ג : דלתות מסתובבות ( פיטר יואיט , 126 ( 1998 מספר האופציות ; 129 האופציות המתלכדות – מהלך תכליתני ; 131 אופציות שזורות ; 133 אופציונליות פרקטלית ; 136 על היעדר דילמות מוסריות בסרט ; 138 על אחדותה של הדמות הבדיונית ; 140 על אחדות ופירוקה 141 פרק ד : ראן לולה ראן ( טום טיקוור , 145 ( 1998 על מהות הזמן וטבעו ; 147 על כוחו של מקרה , או : מה מחולל ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן