קולנוע אופציונלי פילוסופיה מהסרטים

פרשנות ותרבות גבי ברזל הוצאת אוניברסיטת בר-אילן גבי ברזל קולנוע אופציונלי פילוסופיה מהסרטים סדרת פרשנות ותרבות בעריכת אבי שגיא  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן