ביבליוגרפיה

אובידיוס , . 1965 מטמורפוזות , כרך א , תרגום : שלמה דיקמן , ירושלים : מוסד ביאליק . אופנהיימר , אנייס , . 2000 היינץ קוהוט , תל אביב : תולעת ספרים . ברמן , עמנואל ( עורך . 1994 , ( פרויד ודורה , תל אביב : עם עובד . גיי , פיטר , . 1993 פרויד : פרשת חיים לזמננו , תל אביב : דביר . דיקרט , רנה , . 1989 הגיונות על הפילוסופיה הראשונית , ירושלים : מאגנס . ויניקוט , ד"ו , תשנ"ו . משחק ומציאות , תל אביב : עם עובד . פרויד , זיגמונד , . 1988 מעבר לעקרון העונג ומסות אחרות , תל אביב : דביר . ( להלן : פרויד 1988 א ) פרויד , זיגמונד , . 1988 תרבות בלא נחת ומסות אחרות , תל אביב : דביר . ( להלן : פרויד 1988 ב ) פרויד , זיגמונד , . 2002 מיניות ואהבה , תל אביב : עם עובד . קאנט , עמנואל , . 1954 ביקורת התבונה הטהורה , ירושלים : מוסד ביאליק . שגיא , אבי , . 1991 קירקגור : דת ואקסיסטנציה – המסע אל האני , ירושלים : מוסד ביאליק . שגיא , אבי , . 2001 אלבר קאמי והפילוסופיה של האבסורד , תל אביב : משרד הביטחון ההוצאה לאור . שגיא , אבי , . 2002 ביקורת שיח הזהות היהודית , רמת גן : אוניברסיטת בר אילן . Aristotle , “...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן