5. המבנה האונטולוגי־הזמני של הנרקיסיזם

השלב הנרקיסיסטי מחולק כאמור לשני שלבים : הראשון , שבו עדיין לא מתקיימת הפרדה בין התינוק והאם , והשני , שבו האגו מתחיל להיות מובחן ומשמש מאגר לאנרגיה הליבידונלית לאחר שזו חזרה מהמצב שבו הייתה מושקעת באם . כאשר פרויד נדרש לשלב השני , שבו הוא מנתח את האפשרויות של הפרט לרכוש זהות מינית , הוא עושה זאת על רקע נוכחותו של האגו . קודם למצב זה , הזדהויות והפנמות ראשוניות הן הצורה שבה העולם והאגו מתחילים להופיע . המעבר מהשלב הראשון לשני הוא מעבר מהמצב שבו המפגש של התינוק עם העולם מתהווה בתוך מרחב זמן לא לינארי למצב שבו אפשר לפגוש את העולם לאור תפיסת זמן לינארית . כאשר דנו בשלב הנרקיסיסטי על פי לוולד , ראינו כי המצבים הנפשיים הראשוניים אינם שלבים אבולוציוניים שהאדם הותיר בעבר , אלא הם רבדים ראשוניים שעוברים שוב ושוב תהליכי אינטגרציה עם כלל המערך הנפשי – השלבים הראשוניים הם חלק בלתי נפרד מהמבנה הנפשי בכל רגע נתון . מקביעה זו עולה שבבסיס המבנה הפסיכולוגי נמצא יסוד זמני לא לינארי מתמיד שנוכח ברקע של כל פעילות נפשית . התהליכים הראשונים שמאפיינים את היציאה מתוך המצב הנרקיסיסטי הם תהליכי ההזדהות וההפנמו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן