ו. סיכום

היציאה מהשלב הנרקיסיסטי ( תהליך האינדיבידואציה של התינוק ) עד כדי הכרת המציאות האובייקטיבית על הרב גוניות התרבותית המוטבעת בה היא תהליך רצוף תהליכי הזדהות והפנמה שבמהלכו מובחן האגו מתוך המציאות הפרה אובייקטיבית ובשיאו מגיח הסופר אגו . בעוד ההסבר של פרויד לקשר בין הסופר אגו והמציאות שם את הדגש בהיות הסופר אגו נציג התרבות ותהליכי הסוציאליזציה , כלומר מפעיל של קטגוריות וציוויים המופנים אל עבר ההפרדה המתקיימת בין האגו והאיד , ההסבר של לוולד לקשר בין הסופר אגו והמציאות שם את הדגש ביחסי הזמן שמתקיימים בתודעה . חשיפת הפן הזמני המשוקע בלב לבו של מודל התודעה הסטרוקטורלי מסבירה מדוע כינונו של הסופר אגו הוא תנאי למחשבה האבסטרקטית וכיצד כינון הסופר אגו בתודעה מאפשר את המפגש האובייקטיבי ואת המפגש התרבותי של האדם עם עולמו : א . הסופר אגו , שעצם קיומו מייצג את האופן המיוחד שבו נוכחים האגו והאיד במסגרת התודעה , מאפשר למודוס של ההווה ולמודוס של העבר לעבור תהליך של אינטגרציה וארגון מחדש , ומייצר תפיסות מציאות ברמות גבוהות יותר ( אובייקטיביות . ( ב . הסופר אגו , שפותח את פן העתיד לאגו , הוא שפותח לפני ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן