ד. סופר־אגו והיכולות להכיר במציאות על פי לוולד

בדיוננו בקשר בין הסופר אגו והמציאות אצל פרויד ראינו כי הסופר אגו הוא הישות שמאפשרת לתהליכי ההפנמה וההשלכה להתקיים בצורתם האבסטרקטית ולפיכך מאפשרת לאדם את סגנון חייו הנורמלי . כמו כן ראינו כי בבסיס אפשרות זו מתקיימים תהליכים קדומים יותר של הפנמה והשלכה שאינם אבסטרקטיים . ניתוחו של לוולד את תפקידו של הסופר אגו בתודעה מחזק את ההסבר הפרוידיאני ואת קריאתי בו ומוסיף עליו עוד נדבך , כאשר הוא מחדד את מעמדה של ההפנמה במערכת הנפשית ומציג את חשיבות הקשר בין הסופר אגו וממד הזמן לתהליך הכרת המציאות . לוולד מציג את תפקיד ההפנמה במערכת הנפשית במאמרו “ On Internalization " ( 1973 ) כמרכיב שפועל במערכת הנפשית באופן תמידי אך קודם לכינונו של הסופר אגו , וכך הוא מגלה את ההפנמה כמרכיב ראשוני ביותר בנפש , אשר קודם להיווצרות העולם הפנימי ולעצם היכולות לייצג בתוכו חלקים של המציאות : השימוש האישי שלי בהפנמה מתייחס לתהליך המעורב ביצירת עולם פנימי ותוצרים מבניים , ולא לבניית מודלים פנימיים , סכמות או מפות , שהם ייצוגים של העולם החיצוני של האובייקטים והיחסים שלהם . את האחרון אני אחשיב טנטטיבית כפונקציות מנטליות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן