ג. הקשר בין הסופר ־ אגו והמציאות על פי פרויד

עד כה ראינו כי על פי פרויד האגו הוא הרשות המתווכת , מארגנת ומגנה בכל מה שקשור למפגש עם המציאות ולהכרה שלה . עתה מתברר כי גם לסופר אגו שמורה הזכות לשמש תנאי להכרה במציאות . בהקשר זה עולה השאלה מה היא התכונה 19 שם , עמ' . 18 הספציפית של הסופר אגו שהופכת את המפגש של האדם עם העולם שהוא חי בו , במובן התרבותי והאובייקטיבי , לאפשרי . על פי התיאור הפרוידיאני הסופר אגו הוא תוצר נפשי של הפתרון לתסביך האדיפלי . כאשר המאבק בין הקשר הליבידונלי לאם והיחס הדו ערכי לאב ( חרדת הסירוס והזדהות ראשונית ) מגיע לשיאו , מוותר הילד על הקשר הליבידונלי בעזרת הזדהות עם האב . כתוצאה מכך , דמות האב מופנמת לתוך המבנה הנפשי ומתירה לילד להרגיש שהוא שולט בכעס של אביו ומפוצה על איבוד הקשר הליבידונלי עם האם , כי לצד הפנמת דמות האב הוא מפנים גם עמדה ארוטית מסוימת כלפי האם . הפנמת דמות האב לתוך המבנה הנפשי כמוה כקבלה רשמית של עקרון המציאות , והוויתור על האם כאובייקט ליבידונלי כמוה כהכרזה על בגרותו של האגו ועל יכולתו לנהל משא ומתן עם עקרון העונג . בהתאם לזאת מתאר פרויד ב"האני והסתם" את כינונו של הסופר אגו במבנה התודעה כרשו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן