4. מהנרקיסיזם לתפיסת המציאות (המודל הסטרוקטורלי): פרויד ולוולד

כדי להבין כיצד אפשר לראות את הזמניות כתמה אינהרנטית לשלב הנרקיסיסטי , עלינו לחדד את ההבנה שלנו בנוגע לקשר בין השלב הנרקיסיסטי והמציאות ; עלינו להבין כיצד בדיוק מתרחש תהליך האינדיבידואציה מהיציאה מהשלב הנרקיסיסטי ועד היכולת לפגוש את המציאות , וכיצד עצם היכולת לעבור תהליך זה קשורה לממד הזמן . היציאה מהשלב הנרקיסיסטי אצל פרויד נמצאת תלויה ביכולת של התינוק לזהות את הנפרדות שלו מהאם , דהיינו באפשרות להכיר בכך שאמו קיימת מחוצה לו . ברגע שהאם מתחילה להיתפס כישות נפרדת מתחילה להתרקם מה שפרויד מכנה מערכת יחסים ליבידונלית , וזו מגיעה לשיאה בשלב הפאלי . בשלב זה מתמקם הילד במרכזו של התסביך האדיפלי , וזה מוצא את פתרונו כאמור בכינונו של הסופר אגו . קריאה מרתקת של שלבים אלו השמה דגש במושג הזמן נמצאת בכתביו של הפסיכואנליטיקאי לוולד . ( Hans Loewald ) לוולד הוא פסיכואנליטיקאי ותאורטיקן אמריקאי יוצא דופן אשר משנתו אינה תואמת את הקטלוג התאורטי המקובל במסגרת המחשבה הפסיכואנליטית כמו פסיכולוגיית האגו , יחסי אובייקט , פסיכולוגיית העצמי , היות שהגותו מאפשרת לכל אחד מהזרמים הללו להתקיים בתוכה . לוולד ברח מגר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן