ב. הלא־מודע ומושג הזמן

באופן כללי אפשר לומר שבמבנה התודעה הסטרוקטורלי האיד הוא אותו חלק שמקבל על עצמו את התכונות של הלא מודע כמו שהכרנו אותן במודל התודעה הטופוגרפי . כמו שכבר ראינו במודל התודעה הסטרוקטורלי , הלא מודע שוכן גם ברמה של שאר חלקי התודעה ( אגו וסופר אגו , ( אך את האפיונים הקמאיים הפרימיטיביים שאינם מאפשרים הייררכיה או סדר בין מרכיביו של הלא מודע משאיר פרויד ברמה של האיד בלבד . תוכלו לראות , כבדרך אגב , שעמדתנו היא לייחס לאיד מאפיינים ששונים מהיותו לא מודע , ותוכלו להכיר באפשרות שחלקים מהאגו ומהסופר אגו 34 הם לא מודע מבלי שיהיו להם מאפיינים פרימיטיביים ולא רציונליים . למעשה תיאורו של פרויד את האיד כמקור של התכונות הפרימיטיביות והלא רציונליות הוא בראש ובראשונה תיאור של אותם אפיונים הפוסלים את עצם האפשרות של מושג הזמן להתקיים בעולמו של האיד . במילים אחרות , אפשר לומר שבמסגרת התודעה הסטרוקטורלית האיד מתגלה כיורשם של התפקידים שהעניק פרויד ללא מודע ב 1915 בחיבורו "הלא מודע . " אין דבר באיד שמתאים לרעיון של זמן ; אין הכרה במעבר של הזמן , וכן – דבר שהוא ראוי לציון ומצפה להתייחסות במחשבה הפילוסופית – שום ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן