3. מדוע מחמיצה השיטה הפרוידיאנית את עולמה הרגשי של אידה באואר?

מן ההקדמה של פרויד לתיאור המקרה עולה נימת התנצלות השזורה בה מראשיתה ועד סופה . נימה זו מנסה לדעתי להסיט את תשומת לבו של הקורא מבעיה עקרונית הקשורה לטכניקה הטיפולית אל עבר בעיה הקשורה לטכניקה של העלאת פרטי המקרה על הכתב . את ההקדמה אפשר לחלק לשלושה חלקים : החלק הראשון מוקדש לטיהור שמו של פרויד ולהצדקת החלטתו לפרסם את המקרה בפני האשמות כגון חשיפת זהותו של המטופל ודברים שבצנעת הפרט ( הפרת סודיות רפואית , ( התעסקות בנושאים מיניים לשם בידור ושימוש בנושאי שיחה שאינם הגונים עם נערה בגיל ההתבגרות . פרסום סיפורי המקרים נותר משימה קשה לגבי , [ ... ] הקשיים הם בחלקם טכניים , ובחלקם נובעים ממהות התנאים שמדובר בהם . אם אכן נכונה המסקנה שאת סיבת המחלות ההיסטריות ניתן למצוא בדברים שבצנעה בחייו הפסיכוסקסואליים של החולה , וכי הסימפטומים ההיסטריים הם ביטוי למאווייהם המודחקים הסמויים ביותר , הרי שהבהרתו של מקרה מסוים חושפת בהכרח אותם דברים שבצנעה , ומגלה אותם סודות עצמם . אין כל ספק שהחולים לא היו פוצים פה לעולם , אילו עלתה בדעתם האפשרות שווידוייהם ינוצלו למטרות מדעיות [ ... ] יפי נפש , וגם חששנים , היו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן