2. התייחסויות בספרות הפסיכואנליטית העכשווית

סיפור המקרה של אידה באואר זכה לכמות מרשימה של התייחסויות בספרות הפסיכואנליטית העכשווית . אציין כאן אחדות מהן המייצגות לדעתי את הגישות הרווחות כלפי מקרה זה . ראוי לשים לב לעובדה כי אף שהתייחסויות אלו תרמו רבות להבנת המקרה ולעיצובה מחדש של התאוריה האנליטית , אף לא אחת מהן אינה בודקת את תפקידו של הזמן במסגרת השיטה הטיפולית .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן