1. תיאור מקרה אידה באואר

בחרתי להתמקד בסיפור המקרה " דורה" ( השם הספרותי שנתן פרויד למטופלת 1 אידה באואר , ( היות שזהו התיעוד הראשון שפרסם פרויד במהלך התקופה שבה הכיר בשיטתו כשיטה פסיכואנליטית 1900 ) ואילך . ( תחילה אציג את רצף האירועים על פי סדרו הכרונולוגי ואת תוכן השתלשלות האירועים אשר הובילו את אידה אל ספת הטיפולים של פרויד . אחר כך אפנה לתיאור כללי של הסיפור כמו שאני מבינו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן