4. הקשר הרעיוני בין פרויד של 1895 וברנטאנו של 1873: דיון בפרשנות של אביבה כהן

כמו שצוין , אביבה כהן היא שפרסמה , בעקבות עבודת הדוקטור שלה , ממצאים בדבר ההשפעה העצומה שהייתה לברנטאנו על מחשבתו של פרויד . כהן עסקה 29 בכמה רעיונות שנדדו ממשנתו של ברנטאנו למחשבה הפרוידיאנית . נתמקד בהתייחסותה לשני רעיונות מרכזיים שמופיעים ב"פרויקט : " החלוקה של מערכת התפיסה לתפיסה חיצונית ותפיסה פנימית ואימוץ הקשר האינטנציונלי בין התודעה והייצוג המנטלי כרקע תאורטי לתיאור חוסר היכולת להבחין בין הלוצינציות ומציאות . . 1 כהן מראה כי הדיון של פרויד ב"פשר החלומות , " שבו הוא טוען שהחלומות מאפשרים גישה נוחה יותר למחשבות הלא מודעות מאשר זמן ערות , נסמך למעשה על החלוקה האפיסטמולוגית של ברנטאנו לתפיסה פנימית ותפיסה חיצונית . בחיים ערים נמנע מהחומר המודחק בתודעה לבוא לידי ביטוי והוא נעשה מנותק מהתפיסה הפנימית . [ Innere Wahrnehmung ] . 2 התזה האינטנציונלית של ברנטאנו מאפשרת לו להבחין בין האובייקט שמופיע בתודעה כתפיסה חיצונית ( כתוצר של איכויות חושיות ) ובין תפיסות פנימיות שבאופן עקרוני יכולות להיות משני סוגים : , realia תפיסה פנימית של דברים , 28 ראה . Brentano 1973 Cohen 2002 , pp . 88-100 2...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן