3. פרויד כתלמידו של ברנטאנו?

כאשר מתבוננים בביוגרפיה ההיסטורית של פרויד ובוחנים את ראשית דרכו 24 האקדמית והמחקרית עולה מספר מצומצם אך מובחר במיוחד של מורים שהכינו את הקרקע התאורטית למתודה הפסיכואנליטית שהגה פרויד . על רקע המפגשים הראשונים שהיו לפרויד עם דמויות מפתח בעולם האקדמיה והמחקר של סוף המאה התשע עשרה בולט במיוחד מפגשו עם הפילוסוף פרנץ ברנטאנו . ( 1917–1838 ) סעיף זה יתמקד בתיאור הקשר הרעיוני בין פרויד וברנטאנו ובניסיון להראות כי תורת ההכרה של ברנטאנו סיפקה לפרויד מסגרת תאורטית שבתוכה רקם את רעיונותיו . זיהוי מדויק כיצד השפיעה תורת ההכרה של ברנטאנו על פרויד כשניסח את מבנה ההכרה האנושית יאפשר להראות בסעיפים הבאים : ( 7–4 ) ( א ) כי פרויד הפנים את תפיסת הזמן של ברנטאנו אל תוך שיטתו , ( ב ) כיצד עיצבה תפיסת זמן זו הלכה למעשה את הבנתו את ההוויה האנושית . אף כי העובדה שפרויד היה תלמידו של ברנטאנו הייתה ידועה תמיד , רק לאחרונה נעשה מחקר מקיף וממצה על גודל השפעתו של מפגש זה על הולדת 25 הפסיכואנליזה . אביבה כהן אכן חקרה את הקשר הרעיוני הקיים בין תאוריית האינטנציונליות של ברנטאנו למתודה הפסיכואנליטית , אך לא עסקה בפר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן